สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31220 โทร./โทรสาร 044-654103